Setiap orang adalah ciptaan Allah yang sangat bernilai, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Advertisements